0902 276 530

info@petop.sk

Služby

Stavebné práce

 • Rekonštrukcie domov, bytov, miestností,
 • uskutočňovanie stavieb pri realizácii exteriérov a interiérov,
 • elektroinštalačné práce,
 • voda, odpad, kúrenie, kanalizácia,
 • výmena okien a dverí,
 • obkladačské práce,
 • kazetové stropy,
 • sadrokartónové stropy, steny a motívy,
 • navrhovanie a 3D plánovanie stavieb a rekonštrukcií,
 • organizovanie a riadenie stavieb…

Údržbárske práce

 • Údržba budov a zariadení,
 • maliarske práce,
 • navrhovanie a naplánovanie pravidelnej údržby…

Ostatné služby

 • Čistiace a upratovacie služby,
 • diskotekárska činnosť,
 • reklamné a marketingové služby,
 • sťahovacie služby…

Havarijná služba

 • 24 h havarijná služba budov a zariadení,
 • odstránenie havarijných stavov do 24 hodín,
 • balíky havarijných služieb podľa potreby zákazníka,
 • pravidelné kontroly stavov…